การผลิต อุปกรณ์

โรงงานของเรามีการฉีดขึ้นรูปของตนเอง, แผ่นโลหะ, ไฟฟ้า, การประชุมเชิงปฏิบัติการการฉีดพ่น มันช่วยให้เรารับประกันความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ T30 ป้อมปืน CNC สามารถช่วยเรารับประกันความถูกต้องของผลิตภัณฑ์โลหะของเรา